#١۶٩٩١
٩٢/٠٧/١۵ دوشنبه ٠١:۴٠

گذشت مادر از قاتل فرزندش در پاي چوبه دار

صبح روز یکشنبه تمامی مقدمات برای اعدام یک قاتل آماده بود که مادر مقتول در آخرین لحظات از خون فرزند خود گذشت و قاتل را بخشید.

 معاون دادستان کرمان، ‌از گذشت یک مادر از قاتل فرزندش پای چوبه دار خبر داد.

به گزارش مشهدسر، علی سیدی اظهار کرد: صبح روز یکشنبه تمامی مقدمات برای اعدام یک قاتل آماده بود که مادر مقتول در آخرین لحظات از خون فرزند خود گذشت و قاتل را بخشید.

وی با بیان اینکه با تلاش مسئولان قضایی و وساطت و رایزنی با خانواده مقتول این موضوع محقق شد، اظهار کرد: این قاتل قریب به 6 سال قبل در یک درگیری با ضربات چاقو مقتول را از پای درآورده بود.

معاون دادستان کرمان خاطرنشان کرد: این حکم قرار بود هفته گذشته اجرا شود که با تلاش مسئولین قضایی یک هفته به تعویق افتاد و صبح امروز بعد از اینکه طناب دار بر گردن قاتل افتاد مادر مقتول در یک اقدام غیر منتظره با بیان جمله «من از حق خود گذشتم امیدوارم خداوند نیز او را ببخشد» قاتل از مرگ رهایی یافت.

منبع: ایسنا

security_codeبیمه پاسارگادmozando

طراحی سایت

طراحی سایت